Založ si blog

Antisektári konajú protiprávne. Čo vám nepovie antikult?

Žijeme vôbec ešte v demokratickom štáte? V demokratickej spoločnosti si ceníme pluralizmus a rôznorodosť názorov. To je základom našej slobody myslenia a prejavu, vďaka ktorej môžeme byť slobodne súčasťou rôznych skupín a organizácií. Absencia pluralizmu vedie k totalite, ktorá zabíja demokraciu.

V našom svete sú však tí, ktorí sa stavajú proti tejto pluralite a demokracii ako takej. Sú to antikultové organizácie, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre Európanov a demokraciu.

Čo je to antikult a prečo je nebezpečný?

Nedávno zverejnená správa vrhá svetlo na zdanlivo nejednoznačné javy v spoločnosti. Podrobne sa zaoberá činnosťou antikultových skupín na celom svete, ich taktikou a hodnotí rozsah škôd, ktoré spôsobujú demokracii. Štruktúru antikultov definuje ako zastrešujúcu organizáciu antikultových hnutí v 30 krajinách. Deklarovaným cieľom antikultu je upozorňovať na otázky sektárstva a  ochrana obetí pred pôsobením deštruktívnych kultov. Zo slov a činnosti antikultových organizácií možno vyvodiť, že sa domnievajú, že len ony sú kompetentné určiť, ktoré organizácie sú „totalitné sekty“ alebo „deštruktívne kulty“ a ktoré sú nebezpečné.

Antikultové organizácie sa vyhlasujú za ochrancov verejnej bezpečnosti a vyzdvihujú seba do role náhrady polície, legislatívneho systému a súdov. Neslávne známa zastrešujúca antikultová organizácia FECRIS (Európska federácia centier pre výskum a informácie o sektárstve/ angl. European Federation of Centers of Research and Information on Sectarianism/ fran. Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme) má v Európe pobočky v rôznych krajinách vrátane Ruska. Ich nejednoznačná činnosť vyzýva kritiku od religionistov, obhajcov práva a pobúrenie u verejnosti.

Opakované odsúdenie FECRIS

Preto 12. decembra 2023 odvolací súd v Aix-en-Provence vo Francúzsku potvrdil prvé rozhodnutie o rozpustení FECRIS. Súd opäť odsúdil FECRIS a uložil mu pokutu 2 500 eur v prospech CAP-LC (Koordinácia združení a osôb za slobodu svedomia). CAP-LC požiadala súd, aby rozpustil FECRIS, a tvrdila, že sa zapojil do nezákonnej činnosti šírením diskriminačných a hanlivých vyhlásení proti pokojným náboženským menšinám a novým náboženstvám. CAP-LC tiež obviňuje FECRIS z podpory náboženskej hegemónie pravoslávnej cirkvi a diskriminácie náboženských a duchovných menšín v Rusku. Všetky obvinenia CAP-LC sú podložené konkrétnymi dôkazmi.

Je dôležité poznamenať, že nemecký súd v roku 2020 odsúdil FECRIS v 18 prípadoch hanobenia Svedkov Jehovových. Okrem toho bolo v rokoch 1997 až 2015 vynesených množstvo súdnych rozsudkov proti členským združeniam FECRIS vo Francúzsku, najmä UNADFI a GEMPPI. Zdá sa, že antisektári sa dopúšťajú protiprávneho konania.

Používajú nástroje totality

Snažia sa nás chrániť pred „totalitnými hrozbami“, ale sami používajú nástroje totality, aby nám diktovali, čo je správne a čo nie. Deklarácia FECRIS vyznie priam zábavne: „FECRIS, Európska federácia centier pre výskum a informácie o kultoch a sektách, zastrešuje združenia, ktoré k dnešnému dňu chránia obete zneužívania kultov vo viac ako 30 krajinách, z toho 5 mimoeurópskych,“ píše na svojej stránke. 

V skutočnosti sú miliardy obetí jej ohováračských a dezinformačných aktivít v rôznych krajinách, aj v takých, ktoré FECRIS nezastrešuje. Napríklad diplomatický škandál medzi Indiou a Ruskom v rokoch 2011 – 2012, kontroverzná podpora čínskej vlády pri represiách stúpencov Falun Gong zo strany predstaviteľov jednej z organizácií FECRIS, ohováranie kresťanských a nekresťanských denominácií na celom svete, podpora prenasledovania a nátlak na ľudí v rôznych krajinách. Činnosť FECRIS teda zahŕňa výskum a informovanie o sektách a kultoch, ale ich metódy sú kritizované a ich povesť je poškodená súdnymi procesmi spojených s ohováraním. To môže vysvetľovať rozpory medzi tým, čo o sebe píšu na svojej webovej stránke, a ich súdnymi prehrami.

Kľúčové pozície. A za čo?

Predstavitelia antikultových organizácií zastávajú kľúčové pozície v blízkosti mocenských štruktúr a ovplyvňujú právne, náboženské a sociálne naratívy v rôznych krajinách. Pomocou médií manipulujú verejnou mienkou, poškodzujú povesť cieľových organizácií alebo jednotlivcov, pričom ignorujú slobodu náboženského vyznania, prezumpciu neviny, ľudské práva a slobodu prejavu. Napríklad MIVILUDES je francúzska vládna agentúra spadajúca pod ministerstvo vnútra. Jej poslaním je monitorovať a bojovať proti takzvaným „kultovým deviantom“, čo je termín bez právnej definície, ale znamená boj proti tým, ktorých oni považujú za „kulty“. MIVILUDES má úplnú autonómiu pri určovaní, ktoré náboženstvá, hnutia alebo duchovné praktiky spadajú pod túto definíciu. Medzi jeho funkcie patrí aj vzdelávanie verejných činiteľov v tejto oblasti.

Za predsedu Rady pre náboženskú expertízu pri ruskom ministerstve spravodlivosti bol v roku 2009 zvolený sektológ Dvorkin. V roku 2017 sa stal členom expertnej skupiny pre zlepšenie legislatívy v oblasti slobody svedomia a náboženských združení pri Rade expertov Výboru Štátnej dumy pre rozvoj občianskej spoločnosti, v otázkach verejných a náboženských združení. Pritom sám Dvorkin má psychiatrický posudok, v ktorom sa neodporúča, aby sa zúčastňoval takýchto aktivít.

Na pokračujúce prenasledovanie „netradičných“ náboženských menšín v Rusku prostredníctvom pokút, zadržaní a trestných obvinení reagovala Komisia Spojených štátov pre medzinárodnú náboženskú slobodu (USCIRF). „Označiť Rusko za ‚krajinu osobitného záujmu‘ pre systematické, pokračujúce a závažné porušovanie náboženskej slobody, ako je definované v zákone o medzinárodnej náboženskej slobode,“ uviedla USCIRF vo svojej správe z roku 2021.

Antikult je zdrojom netolerancie. Chceli zakázať posvätnú knihu

Aktivity antikultových hnutí predstavujú veľké nebezpečenstvo pre demokratické procesy a udržanie mieru v demokratických krajinách. Tieto organizácie, ktoré podkopávajú kultúrne a historické dedičstvo, sa stávajú zdrojom medzinárodných a medzináboženských konfliktov. Napríklad v rokoch 2011 – 2012 pokus predstaviteľov FECRIS v Rusku – RACIRS (Ruská asociácia centier pre štúdium náboženstiev a siekt) uznať preklad knihy „Bhagavadgíta taká, aká je“ za extrémistický, spôsobil diplomatický škandál medzi Indiou a Ruskom.

Pokus RACIRSu prostredníctvom ruských súdov zakázať Bhagavadgítu, ktorú takmer miliarda hinduistov uctieva ako Božie slovo, a označiť ju za extrémistickú literatúru vyvolal diplomatickú roztržku medzi Naí Dillí a Moskvou a hnev na celom svete nad rozhodnutím zakázať hinduistické písmo. „Antikultová“ skupina [RACIRS] napojená na ruskú pravoslávnu cirkev vyzvala na zákaz „Gíty“ a označila ju za „extrémistický“ text. Tento verdikt by mohol mať ďalekosiahle dôsledky. 

Indický minister zahraničných vecí S. M. Krishna odsúdil útoky na knihu ako „zjavne absurdné, ignorantské a scestné“. ISKCON (Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie/International Society for Krishna Consciousness – ISKCON): „Ak bude Gíta zakázaná, zintenzívnime náš protest.“

Petíciu ruskému súdu požadujúcu zákaz Bhagavadgíty Rusko ostro odsúdilo ako „smutnú“ a India ju na pozadí prebiehajúcich protestov v indickom parlamente označila za „zjavne absurdnú“.Minister zahraničných vecí S. M. Krishna sa snažil zmierniť hnev tým, že povedal, že to bola práca „nesprávne zameraných osôb“. V prípade, ktorý bol podaný v sibírskom meste Tomsk, sa tvrdí, že slávny preklad textu s názvom „Bhagvadgíta taká, aká je“ je „extrémistickou literatúrou“ a mal by sa pridať k „Mein Kampfu“ Adolfa Hitlera na zozname zakázaných kníh.

Alexander Kadakin, moskovský veľvyslanec v Indii, povedal, že za týmto krokom stoja „šialenci“ v Rusku. „Je kategoricky neprijateľné, keď sa akékoľvek sväté písmo dostáva pred súd,“ povedal. Tieto antikultové skupiny nerušene pokračujú vo svojej činnosti, odsudzujú a očierňujú príslušníkov hinduizmu aj v súčasnosti, čo vyvoláva znepokojenie, keďže táto protidemokratická činnosť zostala počas dlhého obdobia odporu voči nej nepotrestaná.  Pokus RACIRSu zlyhal pre silný odpor hinduistov a širokej publicity tohto prípadu.

Spoločne ich však môžeme zastaviť. Je potrebné, aby sa o konaní tejto antikultovej organizácie dozvedel celý svet. Pretože ich činnosť ohrozuje priamo aj demokraciu na Slovensku.

Aj na webe Pravda vyšiel článok, upozorňujúci na túto činnosť: Nájdete ho pod názvom: Odborník na národnú bezpečnosť: Viem, kto vedie náš svet do záhuby. O tom, čo sa deje na Slovensku, podrobne budem informovať v ďalšom článku:

Pokračovanie na budúce.

Hriechy zametené pod koberec. Hnutie FECRIS má svoju odvrátenú tvár

24.05.2024

O ich prešľapoch písal už v roku 2017 Epochtimes, ako aj iné webové portály. Napriek tomu dnes ich aktivita naberá na sile. Reč je o FECRIS, Európska federácia výskumných centier proti sektárstvu. Už len samotný názov federácie vyvoláva prinajlepšom rozpaky, pretože ich činnosť spĺňa všetky znaky porušovania ľudských práv, voči ktorému bojujú. Poškodeným [...]

Je považovaný za jeden z najlepších vzdelávacích systémov na svete. Napriek tomu ho na Slovensku zakázali!

23.05.2024

Poznáte Ščetinina? Michail Petrovič Ščetinin bol ruský pedagóg a zakladateľ Rodovej školy. Metodika, ktorú používal sa stala známa ako „Ščetininova metóda“ alebo „Ščetininova výchova“. Škola sa zameriava na celostný rozvoj dieťaťa prostredníctvom aktívnej a tvorivej činnosti v súlade s prírodou. V Ščetininovej rodovej škole sa deti učia [...]

Nepotrebujeme byť druhou Ukrajinou. Pod koho taktovkou sa prepisujú zákony?

17.05.2024

Európa nie je v bezpečí, pretože v mocenských štruktúrach, v štátnom aparáte, sú prítomné antikultové organizácie. Práve na ich príkaz sa dnes prepisujú zákony. Ich cieľom je obmedziť práva a slobody európskych občanov, čím rozšíria svoje právomoci a možnosti prenasledovania ľudí, obťažovania a rozširovania terorizmu. Vieme, čo sa deje s ľuďmi, ktorí [...]

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

india, požiar

Požiar zábavného centra v Indii pripravil o život 24 ľudí, zomrelo aj mnoho detí

25.05.2024 18:22, aktualizované: 20:39

Polícia zadržala majiteľa a manažéra centra. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

nehoda

Vodič Passatu vyletel pri Holíči z cesty, nehodu neprežil

25.05.2024 17:57

Podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a pri predchádzaní nezvládol riadenie.

adanovakova

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 6623x
Priemerná čítanosť článkov: 1104x

Autor blogu

Kategórie

Archív